Program

To nie tylko obietnice

1. Basen Tysiąclecie/Załęże
Budowa miejskiego kompleksu basenowego, wraz z przyległą halą sportową.

2. Modernizacja placów zabaw
Modernizacja zniszczonych placów zabaw, które są chętnie odwiedzane przez Mieszkańców, np. Strefy Aktywności Rodzinnej przy ul. Ułańskiej.

3. Nowoczesne boiska szkolne
Remont i doposażenie zniszczonych boisk szkolnych, np. SP59 im. J. Matejki.

4. Półkolonie w szkołach i placówkach
Wydłużenie okresu półkolonii w szkołach w okresie wakacyjnym oraz
zaproponowanie półkolonii w innych placówkach miejskich, jak np. Młodzieżowe Domy Kultury, Stanice Harcerskie itp.

5. Poprawa dostępności miejsc w żłobkach
Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach miejskich, lub dopłata dla Mieszkańców Katowic do miejsca w żłobku prywatnym.

6. Podjazdy dla wózków
Budowa podjazdów dla wózków na lub przy schodach w przestrzeni osiedla, na których takich podjazdów brakuje, a jest możliwość ich wykonania. Analiza możliwości montażu podjazdów dla wózków w niektórych budynkach mieszkalnych oraz pawilonach. Ułatwi to poruszanie się przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, ale także rodzicom z wózkami dziecięcymi.

7. Rozbudowa oświetlenia przejść dla pieszych
Montaż nowoczesnego oświetlenia na przejściach dla pieszych, zwiększającego
widoczność i bezpieczeństwo.

8. Rozbudowa miejsc parkingowych
Budowa nowych parkingów i miejsc postojowych, budowa parkingu
wielopoziomowego.

9. Rozbudowa monitoringu
Montaż kolejnych kamer monitoringu miejskiego KISMIA w newralgicznych miejscach, na przykład w rejonie placów zabaw, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo.

10. Pojemniki półpodziemne na odpady
Montaż pojemników półpodziemnych zwiększy porządek i estetykę na osiedlach.

Popierają mnie

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

Michał Marcinkowski

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„PIAST” w Katowicach

Barbara Bańska

Załozyciel i Kierownik Artystyczny
Zespołu Piesni i Tanca “Tysiaclatki”,
Wicedyrektor Młodziezowego
Domu Kultury na Tysiacleciu