Kontakt

Masz pytanie lub po prostu chcesz się skontaktować? Wyślij wiadomość poniżej!

Wyślij wiadomość

2 + 15 =

Popierają mnie

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

Michał Marcinkowski

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„PIAST” w Katowicach

Barbara Bańska

Założyciel i Kierownik Artystyczny
Zespołu Pieśni i Tańca “Tysiąclatki”,
Wicedyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury na Tysiącleciu